Senin, 24 Mei 2021

 

KISAH KEDUA

Allah subhanahu wa ta’ala mengajari Nabi Adam -alaihis salam- ilmu

 

Allah subhanahu wa ta’ala menceritakan dalam Surat Al Baqarah : 31-32

 

ﱡﭐ  

 

Dan Allah mengajarkan ilmu kepada Adam nama-nama sesuatu, kemudian Allah menyodorkan kepada Malaikat nama-nama sesuatu tersebut dan berkata :”Beritahukan kepadaKu tentang nama-nama benda ini, jika kalian memang benar mengetahui.”

 

ﭐﱡﭐ     

 

“Para Malaikat berkata : “Maha Suci Engkau Yaa Allah, kami tidak mempunyai ilmu, kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami.” Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, sebab keunggulan Nabi Adam dibandingkan para Malaikat adalah dengan sebab ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam yang tidak Allah ajarkan kepada Malaikat.

Allah tidak memberikan kepada Adam kelebihan harta dibanding Malaikat. Allah juga tidak memberikan kelebihan fisik kepada Adam dibanding Malaikat, tetapi Allah memberikan kelebihan ilmu.

Kisah di atas menunjukkan kelebihan ilmu dibanding harta dan kekuatan fisik. Oleh sebab itu mari kita semangat menguasai ilmu sebaik-baiknya. Terutama ilmu agama yang bermanfaat. Dengan ilmu kita akan memperoleh kemuliaan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.